ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΜΠΙΟΥ


Πληροφορίες σχολείου

  • Διεύθυνση
    ΚΑΜΠI, 2619, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΜΠΙ
    ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΑΣ
  • Ηλ. Ταχυδρομείο
    nip-farmakas-lef@schools.ac.cy
  • Τηλέφωνο 22643282
  • Τηλεμοιότυπο 22642060