ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ


Πληροφορίες σχολείου

  • Διεύθυνση
    ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 14, 7641
    ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
  • Ηλ. Ταχυδρομείο
    dim-ag-anna@schools.ac.cy
  • Τηλέφωνο 22533116
  • Τηλεμοιότυπο 22532716