ΔΗΜΟΣΙΟ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ


Πληροφορίες σχολείου

  • Διεύθυνση
    ΑΣΠΡΟΜΟΥΤΤΑΡΑ 21, 2566
    ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΛΥΜΠΙΑ
  • Ηλ. Ταχυδρομείο
    nip-lympia-lef@schools.ac.cy
  • Τηλέφωνο 22523388
  • Τηλεμοιότυπο 22522703