ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΤΩ ΜΟΝΗΣ


Πληροφορίες σχολείου

  • Διεύθυνση
    ΛΑΚΑΝΗΣ 3, 2779
    ΛΕΥΚΩΣΙΑ , ΟΡΟΥΝΤΑ
  • Ηλ. Ταχυδρομείο
    nip-orounta-lef@schools.ac.cy
  • Τηλέφωνο 22822822
  • Τηλεμοιότυπο 22823174