Φόρμα Παρουσίασης Δράσεων Σχολείων

Παρουσιάστε τις δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποίησε τα σχολείο σας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Τηγανοκίνησης.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Περιγραφής Δράσεων Σχολείων και αποστείλετε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση tiganokinisi@akti.org.cy.

Οι δράσεις εμφανίζονται στη σελίδα των σχολείων για κάθε σχολική χρονιά.