Συχνές Ερωτήσεις

Μέσα από μια καλά εδραιωμένη, σχετικώς απλή χημική διεργασία, τα εγχώρια μεταχειρισμένα μαγειρικά λάδια μετατρέπονται σε βιοντίζελ, μια εναλλακτική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία της ευαισθητοποίησης του κοινού και τη συμμετοχή, μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης επίλυσης των προβλημάτων, με ενεργή συμμετοχή του πολίτη και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το έργο στοχεύει στο ευρύ κοινό της Κύπρου, και ιδιαίτερα τα παιδιά, τους νέους και τις τοπικές αρχές, και έχει ως στόχο όχι μόνο την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και στη δημιουργία της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση της γνώσης και την αλλαγή των αντιλήψεων αυτό ευρύ φάσμα βασικών ενδιαφερόμενων μερών.
Η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα ποσότητα των αστικών αποβλήτων που παράγονται ΕΕ (624kg ανά άτομο), καθώς και μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά (δηλαδή, 0%) της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Η συλλογή οικιακών χρησιμοποιημένων λαδιών και γενικότερα η υλοποίηση του έργου αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών ζημιών που προκύπτουν από τα απόβλητα των μαγειρικών λαδιών σε αποχετεύσεις ή / και υπονόμους, καθώς και στη μείωση των αποβλήτων σε χωματερές. Το πιο σημαντικό, είναι ότι επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο (δηλαδή, η προηγμένη παραγωγή βιοκαυσίμων).
Όχι, το χρησιμοποιημένο λάδι αναφλέγεται στους 300-350˚C.
Το βιοντίζελ είναι ένα καθαρό, μη τοξικό, και ανανεώσιμο υποκατάστατο του πετρελαίου ντίζελ. Χρησιμοποιώντας το βιοντίζελ ως καύσιμο οχημάτων αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και του περιβάλλοντος, και παρέχει οφέλη για την ασφάλεια. Το βιοντίζελ προκαλεί πολύ λιγότερες ζημίες από ό, τι το πετρέλαιο ντίζελ, εάν χυθεί ή εκλυθεί στο περιβάλλον. Είναι ασφαλέστερο από ό, τι το πετρέλαιο ντίζελ επειδή είναι λιγότερο εύφλεκτο. Το σημείο ανάφλεξης για βιοντίζελ είναι υψηλότερη από 130 ° C, σε σύγκριση με περίπου 52 ° C για το πετρέλαιο ντίζελ. Το βιοντίζελ είναι ασφαλές στο χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά.
Σε πρώτη φάση το λάδι φιλτράρεται ούτως ώστε να απομακρυνθούν οποιαδήποτε υπολείμματα φαγητού. Στη συνέχεια θερμαίνεται σε σταθερή θερμοκρασία 55-60 ˚C για τρεις ώρες. Το λάδι μετά αναμιγνύεται με καυστική σόδα και συγκεκριμένο καταλύτη για 30 λεπτά. Αυτό βοηθά στον διαχωρισμό του βιοντίζελ και της γλυκερίνης. Μετά το διαχωρισμό και τη συλλογή της γλυκερίνης, το βιοντίζελ φιλτράρεται ξανά για να καθαριστεί από οποιαδήποτε υπολείμματα.
Κατά την μετατροπή του τηγανέλαιου τα βασικά προϊόντα που παράγονται είναι το βιοντίζελ και η γλυκερίνη. Επιπλέον, μέσω της διαδικασίας καθαρισμού του βιοντίζελ παίρνουμε πριονίδια (βρίσκονται σε ένα από τα φίλτρα καθαρισμού), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσάναμμα.
Η επαναχρησιμοποίηση του λαδιού για σκοπούς μαγειρέματος δε συστήνεται για πάνω από 3-4 φορές. Κάθε φορά που το λάδι χρησιμοποιείται για τηγάνισμα, οξειδώνεται, δηλαδή αλλοιώνεται. Όταν οι τροφές τηγανίζονται απορροφούν αλλοιωμένο λάδι που μπορεί να προκαλέσει ασθένειες (π.χ. καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος).
Η γλυκερίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό σε διάφορα καλλυντικά, φάρμακα, σαπούνια, καθώς επίσης και κατασκευή κεριών.
Σε κάποια από τα σχολεία στην πιλοτική εφαρμογή τέθηκε το κίνητρο και σε κάποια σχολεία όχι. Σε όσα τέθηκε κάποιο κίνητρο για την συλλογή υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός της ποσότητας ανά μαθητή, σε σχέση με τα άλλα χωρίς κίνητρο. Από δειγματοληπτική έρευνα της ΑΚΤΗΣ σε γονείς, δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία ή μαρτυρία για αύξηση της χρήσης λαδιού, αλλά απλή εμπλοκή περισσοτέρων συγγενών και φίλων. Σε κάθε περίπτωση η αρχική ενημέρωση των μαθητών /τριών για την έναρξη της προσπάθειας συλλογής τηγανελαίων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά στα αρνητικά ζητήματα υγείας από την βρώση τηγανιτών τροφών.