Μάθε για μας

Τι είναι η Τηγανοκίνηση

Η Τηγανοκίνηση είναι ένα εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που εφαρμόζεται με επιτυχία σε περισσότερα από 400 σχολεία στην Κύπρο. Μέσω της Τηγανοκίνησης μετατρέπουμε το τηγανέλαιο από απόβλητο σε βιοντίζελ και δίνουμε πόρους για δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στήριξη περιβαλλοντικών υποδομών για τα σχολεία και τους μαθητές μας σε όλη την Κύπρο!

Η Τηγανοκίνηση ξεκίνησε με πιλοτική εφαρμογή το 2011 σε 10 σχολεία, όλων των βαθμίδων, του δήμου Αγλαντζιάς και από το Σεπτέμβριο του 2013 εφαρμόζεται σε παγκύπρια βάση. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιείται σε συνεργασία του Υπουργείου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας.

περισσότερα…

 • Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει πρακτικές δραστηριότητες και διδασκαλία, μάθηση μέσα από την πράξη και εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι είναι το μέσο για τη βιωσιμότητα του προγράμματος και των σχολείων: Το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι ανακυκλώνεται και τα χρήματα που κερδίζονται χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών ώστε προκειμένου να επιτευχθεί η αρχή του αειφόρου σχολείου.
 • Συμμετοχή των νέων: σε αντίθεση με τους ενήλικες, τα παιδιά και η νεολαία δεν έχουν καθορίσει συνήθειες, επομένως τυχόν παρεμβάσεις που προάγουν πιο περιβαλλοντικά συνειδητές συμπεριφορές είναι πιο εύκολα αποδεκτές. Επιπλέον, οι νέοι ενεργούν ως παράγοντες αλλαγής στην κοινωνία και είναι σε θέση να μεταφέρουν τις περιβαλλοντικά συνειδητές συνήθειες στις οικογένειες και τους φίλους τους.
 • Δημόσια δέσμευση / δημόσια στήριξη: οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις συμμετέχουν καθώς δίνουν το χρησιμοποιημένο λάδι τους (ή μέρος του) τους ως μέρος των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, στα σχολεία.
 • Τεχνολογική καινοτομία: οι μαθητές ενθαρρύνονται να πειραματίζονται, να αναπτύσσουν τις δικές τους ψηφιακές ή φυσικές εφαρμογές / προϊόντα / διαδικασίες και να δοκιμάζουν τις ιδέες τους.
 
  

Σκοποί και Στόχοι του προγράμματος

 • η ενημέρωση, εκπαίδευση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης - προστασίας του περιβάλλοντος
 • η μετατροπή ενός αποβλήτου (τηγανελαίων) σε ένα χρήσιμο υλικό, το βιοντίζελ
 • η συνεργασία των σχολείων με την κοινότητα
 • η βελτίωση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα της σχολικής μονάδας
 • να συμβάλει στην αυτονόμηση των σχολικών μονάδων
 • να προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να καθιερώσει δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο, την κοινότητα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • να αναπτύξει αίσθημα κοινής ευθύνης αλλά και αντίληψης σε ότι αφορά το ρόλο μας στην προστασία του περιβάλλοντος
 • να εκπαιδεύσει τους/τις μαθητές/τριες, τους γονείς, αλλά και την κοινωνία των πολιτών σε τεχνικές/τεχνολογίες και πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους για την εξοικονόμηση ενέργειας
 • να συμβάλει στη δημιουργία ενός σχολείου μέσα από το οποίο πέρα από τη γνώση, συνάρτηση της πρακτικής και της προσωπικής ενασχόλησης με τα πράγματα, θα επιδιώκεται η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής
 • να βοηθήσει στον περιβαλλοντικό προσανατολισμό των σχολικών κτηρίων και του σχολικού χώρου, μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων και αλλαγών, οι οποίες θα διέπονται από συστηματικότητα, θα απορρέουν από τις ανάγκες του σχολείου και από την εφαρμογή της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του κάθε σχολείου
 • να ενισχύσει μέσα από την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διαχείριση των τηγανελαίων, το Αναλυτικό Πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ)

Η ΑΚΤΗ

Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία. Η ΑΚΤΗ έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η ΑΚΤΗ υλοποιεί με επιτυχία το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης. Περισσότερα για την ΑΚΤΗ παρακαλώ πατήστε εδώ.

Η ομάδα μας


Μιχάλης Λοιζίδης
Γενικός Συντονιστής Προγράμματος

Δήμητρα Πέτσα
Διαχείριση Προγράμματος

Αντρέας Κλεάνθους
Υπεύθυνος για τη συλλογή λαδιού


Εθελοντές Αργοναύτες
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία
Περισσότερα για το πρόγραμμα εργασιακής κατάρτισης Αργοναύτης