Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξηΓίνε το πρώτο σχολείο που πραγματοποιεί δράση για αυτό το Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης!