Βραβεία

Τα πρώτα 10 σχολεία της τρέχουσας
σχολικής χρονιάς 2020-2021

(Κατάταξη με βάση την ποσότητα συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού)

Οι πρωταθλητές της σχολικής
χρονιάς 2020-2021

(Κατάταξη με βάση την ποσότητα συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού ανά μαθητή)

Οι πρωταθλητές της σχολικής
χρονιάς