Βραβεία

Τα πρώτα 10 σχολεία της τρέχουσας
σχολικής χρονιάς 2018-2019

(Κατάταξη με βάση την ποσότητα συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού)

Οι πρωταθλητές της σχολικής
χρονιάς 2017-2018

(Κατάταξη με βάση την ποσότητα συλλογής χρησιμοποιημένου λαδιού ανά μαθητή)

Οι πρωταθλητές της σχολικής
χρονιάς