Ανακοινώσεις

Ένας θεσμός που τιμά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Πέγειας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας ίδρυσε και λειτουργεί στο χωριό Πέγειας το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών. 

Ένας χώρος φιλοξενίας παιδιών από 4 μηνών έως 12 χρονών. 

Η καθημερινή τους φροντίδα εξυπηρετεί τ...