Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ GC SCHOOL OF CAREERS!

Περίπου 50 μαθητές παρακολούηθησαν σήμερα την παρουσίαση για το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών!