Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ!

200 μαθητές από το Γυμνάσιο Αθηένου, παρακολούθησαν σήμερα για την μετατροπή του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού σε βιοντίζελ και γλυκερίνη! Το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, ανακυκλώνεται και τα χρήματα που κερδίζονται χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών ώστε προκειμένου να επιτευχθεί η αρχή του αειφόρου σχολείου!