Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ

Η Τηγανοκίνηση "ταξίδεψε" το πρωί στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Μαλούντας. Την παρουσίαση παρακολούθησαν 200 μαθητές.