Σ.Κ.Ε Πέγειας (Συμβούλιο Κοινότητας Εθελοντισμού)

Ένας θεσμός που τιμά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Πέγειας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας ίδρυσε και λειτουργεί στο χωριό Πέγειας το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών. 

Ένας χώρος φιλοξενίας παιδιών από 4 μηνών έως 12 χρονών. 

Η καθημερινή τους φροντίδα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους χαμηλά αμειβόμενους γονείς της κοινότητας και προστατεύει τα παιδιά.

Χθες η ομάδα της ΑΚΤΗΣ τοποθέτησε βαρέλι συλλογής τηγανέλαιων και μίλησε για πολλές εθελοντικές δράσεις με τα παιδιά του Κέντρου κατα την διάρκεια του καλοκαιριού!

Ευχαριστούμε την διευθύντρια για την ζεστή φιλοξενία της!