Τοποθέτηση βαρελιού Τηγανοκίνησης στο Ι' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου!

Τοποθέτηση βαρελιού Τηγανοκίνησης στο Ι' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου!

Να βλέπατε τα μουτράκια των παιδιών και την χαρά τους σήμερα!

Δεν περιγράφεται!