Η Τηγανοκίνηση στο Δημοτικό Σχολείο Αργάκας!

Μετά την εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα τηγανέλαιου που αντλήσαμε από το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας τον Φεβρουάριο, στις 13 Μαρτίου 2019, μιλήσαμε στα παιδιά του σχολείου για την πορεία του λαδιού που μαζεύουν.

Μέσω μιας δημιουργικής συζήτησης και προβολής βίντεο, τα παιδιά του σχολείου, ενημερώθηκαν με περισσότερες λεπτομέρειες, για το στόχο της Τηγανοκίνησης!