Τοποθέτηση βαρελιού Τηγανοκίνησης, στο κοινοτικό νηπιαγωγείο του χωριού Μεσόγης, με σκοπό να μαζεύονται τα λάδια απ' όλο το χωριό!

Η ΑΚΤΗ στο πλευρό της κοινότητας Μεσόγης!

Τοποθετήθηκε βαρέλι της Τηγανοκίνησης στο κοινοτικό νηπιαγωγείο του χωριού Μεσόγης, με σκοπό να μαζεύονται τα λάδια απ' όλο το χωριό!
Τα παιδάκια, αν και πολύ μικρά, γνωρίζουν πολλά πράγματα για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών!
Να συγχαρούμε το κοινοτικό συμβούλιο Μεσόγης για την στήριξη του νηπιαγωγείου στο κέντρο του χωριού.