Η Τηγανοκίνηση στο Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης ΚΒ στη Λευκωσία!