Μια πρωτότυπη ιδέα από το Δημοτικό Κελλιών για το βαρέλι της Τηγανοκίνησης!

Μια πολύ πρωτότυπη ιδέα στο Δημοτικό Σχολείο Κελλιών, οι οποίοι "φύτεψαν" το βαρέλι της Τηγανοκίνησης, στο έδαφος.

Κυριολεκτικά!!!