Η Τηγανοκίνηση στο Α' Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου!

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre, επισκέφθηκε το A' Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, για να ενημερώσει τα παιδιά, για το πρόγραμμα της Tiganokinisi - Τηγανοκίνηση!

Το σχολείο, ήδη συμμετέχει στο πρόγραμμα της Τηγανοκίησης και τα παιδιά έχουν ορίσει μια συγκεκριμένη μέρα για να φέρνουν το χρησιμοποιημένο λάδι στο σχολείο, όπως και εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία!