Επιβράβευση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείο Τίμης!!!

Οι φραουλίτσες, η κούπα και η τσάντα της ΑΚΤΗΣ, επιβραβεύουν τους τρεις πρώτους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Τίμης που μετέφεραν τις μεγαλύτερες ποσότητες λαδιού στο σχολείο τους για το βαρέλι της Τηγανοκίνησης!!
Εξήντα παιδάκια γεμίζουν για δεύτερη φορά το βαρέλι τους τούτη την σχολική χρονιά!!!
Μπράβο στο Δημοτικό σχολείο Τίμης!!!