Το Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων εντάσσεται δυναμικά στο πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης!

Με δική του πρωτοβουλία το Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων θα παραδώσει στις οικογένειες των μαθητών δοχεία συλλογής λαδιού και ενημερωτικά έντυπα! Το σχολείο θα δέχεται επίσης το χρησιμοποιημένο λάδι από όλα τα σπίτια της κοινότητας!

Ας αρχίσει η Τηγανοκίνηση!!