ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΠΙΣΣΟΥΡΙ»: Επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη προσπάθεια συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο!

Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, παρευρέθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Πισσουρίου, για την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας/επιχειρήσεων, έτσι ώστε να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το σχολείο της περιοχής  να υιοθετήσει καινούριες τεχνολογίες και καλές πρακτικές!

Αποτέλεσμα → Επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη προσπάθεια συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο! Κοινότητα και τοπικές επιχειρήσεις, δεσμεύτηκαν ότι θα ενισχύσουν το σχολείο της περιοχής δίνοντας τους τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά τους λάδια!!!