Η Τηγανοκίνηση σε εγχειρίδιο με επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη!

Το Ευρωπαικό Έργο PlayEurope παρουσιάζει 10 διαφορετικές καινοτόμες κοινωνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη! Η ιστορία της Τηγανοκίνησής παρουσιάζεται ως παράδειγμα  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που μετατρέπει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, όπως είναι η διαχείριση του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού ως μέσο για την τροφοδότηση της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στα σχολεία. Δείτε όλες τις ιστορίες από διάφορες χώρες της Ευρώπης στο Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.