Η Τηγανοκίνηση από φέτος και στα δύο "Πράσινα σημεία" της Πάφου!

Στις 10 Οκτωβρίου 2018, τοποθετήθηκαν 4 βαρέλια της Τηγανοκίνησης, στα δύο "Πράσινα σημεία" της Πάφου.

Στο "Πράσινο σημείο" Μουτάλλου, τοποθετήθηκαν δύο βαρέλια συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, για τους δημότες των γύρω περιοχών, με αποδέκτη των εσόδων από την πώληση των τηγανέλαιων, το 10ο Δημοτικό Πάφου!

Στο "Πράσινο σημείο" Κολώνης, τοποθετήθηκαν άλλα δύο βαρέλια συλλογής τηγανελαίου, με αποδέκτη των εσόδων από την πώληση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, το Β' Δημοτικό Γεροσκήπου!