Κανένα μαγαζί στην Πάφο χωρίς βαρέλι Τηγανοκίνησης!

"Το αρχοντικό της Σταυρούλας" στα Κονιά, τοποθέτησε βαρέλι συλλογής τηγανελαίων για το νηπιαγωγείο Χλώρακας!
Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα!