Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ!

 
 
Σήμηερα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το πρόγραμμα Τηγανοκίνησης στα παιδιά του δημοτικού.
Πάμε δυνατά να αναδείξουμε στην τετράδα της Πάφου με συλλογή τηγανελαίου, το αγαπημένο Δημοτικό της Πάφου!