Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (#EWWR2020)

«Όλοι μαζί αλλάζουμε συνήθειες! Και προστατεύουμε το περιβάλλον μας» «Πρασινίζουμε τα γούστα μας».

Φέτος πραγματοποιούνται έντεκα δράσεις από την Κύπρο (https://ewwr.eu/actions-db/?filter_act_countries=cyprus) και πιο συγκεκριμένα η ΑΚΤΗ, λαμβάνει μέρος με τις πιο κάτω δράσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/C722C6761C05822CC22586250029D721?OpenDocument&fbclid=IwAR3ZczOP8aUafkkCOlHYMnEJdqbOclBmdRxQt08WC7HwgXAvic-hKCCQxWY