Η ΑΚΤΗ έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISCC.

Η ΑΚΤΗ έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISCC για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού. Η πιστοποίηση προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) και αφορά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων.

Το σύστημα ISCC έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/EC και την πιστοποίηση των βιοκαυσίμων.

 http://tiganokinisi.eu/filemanager/userfiles/Certificate.pdf