Βαρέλι συλλογής τηγανελαίων στο εργαστήριο παρασκευής κατεψυγμένων προϊόντων και φαγητών #Legusto!

Με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής, τοποθετήσαμε σήμερα βαρέλι συλλογής τηγανελαίων στο εργαστήριο παρασκευής κατεψυγμένων προϊόντων και φαγητών #Legusto (https://www.facebook.com/legustofood). Το εργαστήριο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Πάφου. Άνθρώποι με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές όσο και κοινωνικές ευαισθησίες οι ιδιοκτήτες του Legusto, οι οποίοι θα μαζεύουν το χρησιμοποιημένο λάδι από την παρασκευή των προϊόντων τους και θα συμμετέχουν σ' αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία της ΑΚΤΗς, το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης.

Το σχολείο που διάλεξαν για να λαµβάνει τα έσοδα από το λάδι που θα προσφέρουν, είναι το μικρό σχολείο στο χωριό Χολέτρια της Πάφου. Το συγκεκριμένο σχολείο αριθμεί μόλις 35 παιδιά.

Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα!