Η Τηγανοκίνηση στο Α' Δημοτικό Λακατάμειας ΚΑ!

Το Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας ΚΑ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων λαδιών! Το βαρέλι υποσχέθηκαν να το γεμίσουν γρήγορα. Η ομάδα της ΑΚΤΗς παρουσίασε το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης σε 160 μαθητές! Ο ενθουσιασμός των παιδιών μεγάλος! Ένα μεγάλο μπράβο!!!