Η Τηγανοκίνηση στο Δημοτικό Σχολείο Καλογερά στη Λάρνακα!

Εκατόν παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου Καλογερά στη Λάρνακα, είχαν την ευκαιρία σήμερα το πρωί να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης. 

Τα παιδιά ήταν αρκετά ενημερωμένα και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα!

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση, συνεργασία και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και παράλληλα της προστασίας του περιβάλλοντός μας!