Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ!

58 μικρά παιδάκια από το Πετρίδειο Νηπιαγωγείο Πάφου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και να το μετατρέψουμε σε βιοντίζελ και γλυκερίνη! Στο τέλος της παρουσίασης, τα παιδιά τοποθέτησαν το λάδι που έφεραν από το σπίτι, στο μπλε βαρέλι της Τηγανοκίνησης που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο τους!