Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ!

300 μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης και πώς το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι ανακυκλώνεται και τα χρήματα που κερδίζονται χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθεί η αρχή του αειφόρου σχολείου!