Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ!

Σήμερα, 200 μαθητές από το Β' Δημοτικό Κολοσσίου, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα της Τηγανοκίνησης και πώς το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται ως το μέσο για τη βιωσιμότητα των σχολείων!