Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ!

Σήμερα, 70 μαθητές από το Γυμνάσιο Λινόπετρας, ενημερώθηκαν για την Τηγανοκίνηση και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα απόβλητο όπως είναι το μαγειρικό λάδι, σε βιοκαύσιμο!